Wydawca treści Wydawca treści

zasoby leśne

Na terenie nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 47 lat (jest to pochodna powojennych zalesień), a przeciętna zasobność przekracza 215 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 56 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 41 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 3 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 60 proc. – sosna, modrzew
 • 19 proc. –  świerk
 • 8 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 8 proc. – brzoza
 • 3 proc. – olsza
 • 2 proc. – pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 19 proc. – I klasa
 • 25 proc. – II klasa
 • 29 proc. – III klasa
 • 13 proc. – IV klasa
 • 7 proc. – V klasa
 • 7 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 257 m sześc./ha
 • Świerk – 174 m sześc./ha
 • Modrzew – 121 m sześc./ha
 • Osika – 200 m sześc./ha
 • Olsza – 176 m sześc./ha
 • Brzoza – 160 m sześc./ha