Asset Publisher

użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

 

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Krynki prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 14,8 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 58  tys. m sześć. drewna.

Rozmiar pozyskania wynika z realizacji cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem naturalnych procesów przyrodniczych oraz nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej).

W cięciach przedrębnych w 2013  r. w Nadleśnictwie Krynki pozyskano 37 tys. m sześc. grubizny, w cięciach rębnych – ponad 25 tys. m sześc., a w przygodnych – ponad 16 tys. m sześc. Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna i świerk. Spośród gatunków liściastych to: brzoza, dąb i olsza.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Krynki trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, trafia także do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Krynki

 

 

 

Link do Mapy na tablety i smarfony: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.treespot.puszczaknyszynska

Mapa RDLP w Białymstoku:

http://mapa.bialystok.lasy.gov.pl/

Mapa LP ( zoom na woj. Podlaskie):

http://www.lasy.gov.pl/mapa?kind=1&zoom=7.204&long=23.487737&lat=53.198735&id_2=1

Link do facebooka:

www.facebook.com/Nadlesnictwo.Krynki